top of page
 • Facebook Social Icon

Młodzież 

mlodziez

 

DIAGNOZA I TERAPIA MŁODZIEŻ:

- zaburzenia nastroju (depresja , zaburzenia afektywne dwubiegunowe),

- zaburzenia lękowe (fobia społeczna, szkolna, zaburzenia obsesyjno - komplsywne),

- trauma (śmierć bliskiej osoby, wypadek, ), zespół stresu pourazowego,

- zespół nadpobudliwości psychoruchowej, 

- zaburzenia opozycyjno - buntownicze,

- trudności w relacjach z rówieśnikami , rodzicami, 

- uzależnienia, 

- zaburzenia jedzenia (anoreksja, bulimia),

- zaburzenia tikowe, zespół Touretta,

- zaburzania zachowania ( agresja , autoagresja), 

- myśli samobójcze,

- trudne sytuacje życiowe: rozwód rodziców,

- inne.

 

 

 

 

Trening umiejętności społecznych młodzież, Wyszków

Trening umiejętności społecznych jest formą zajęć przeznaczoną dla młodzieży z szeroko rozumianymi trudnościami w relacjach społecznych. Istotą treningu jest korygowanie zachowań

i nabywanie nowych umiejętności. Odbywa się to dzięki odpowiednio zorganizowanemu środowisku, które spełnia zarówno rolę psychoedukacyjną, jak i terapeutyczną. Głównym celem zajęć jest zmiana w obszarze doświadczeń w relacji młodzież-dorośli, młodzież-rówieśnicy, młodzież-zadania i relacji ja-ja, czyli sądy młodzieży na własny temat.
Spotkania odbywają się w formie zajęć grupowych o ściśle określonej strukturze.

 

Korygowanie zachowań i nabywanie nowych umiejętności odbywa się poprzez:

 • zbudowanie przez terapeutów relacji z młodzieżą opartej na zaufaniu, akceptacji i dialogu,

 • precyzyjne instrukcje i modelowanie zachowań,

 • tworzenie sytuacji uczących, które pełnią funkcję korygującą zachowania,

 • stosowaniu wzmocnień w atmosferze akceptacji i życzliwości,

 • doświadczanie zdarzeń, które pomogą zmienić zdeformowany obraz świata i ludzi,

 • uzyskanie informacji zwrotnej – w formie komunikatu od terapeuty, ale także od innych uczestników.

 

Celem zajęć jest:

 • uczenie/rozwijanie umiejętności społecznych,

 • trening umiejętności komunikacyjnych,

 • trening modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie,

 • nabywanie umiejętności współpracy w grupie,

 • metody radzenia sobie z emocjami i wyrażana własnych potrzeb,

 • praca nad przestrzeganiem zasad,

 • uczenie się rozpoznawania emocji i potrzeb,

 • odreagowanie napięć emocjonalnych,

 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów,

 • podniesienie poczucia własnej wartości,

 • rozwijanie asertywności.

 

W trakcie zajęć stosowane są aktywności takie jak rysunek, ruch i gry społeczne, drama

i psychodrama, burza mózgów, odgrywanie scenek. Techniki te pozwolą na poznanie siebie, rozbudzają własny potencjał twórczy, rozwijają wyobraźnię, sprawność intelektualną i ruchową. Przedstawiane metody wzmacniają także wiarę w własne siły.


Organizacja grupy:

Skład grupy treningowej wynosi od 4 do 6 osób.  Szczegółowy pogram zajęć dostosowany jest do indywidualnych potrzeb uczestników zajęć.
Czas trwania: Zajęcia odbywają się raz w tygodniu przez 1,5 godziny i trwają przez cały rok szkolny.


Przed rozpoczęciem zajęć grupowych wymagane jest indywidualne spotkanie z nastolatkiem

i rodzicem.

               Marcin Bałuka Wyszków

bottom of page