top of page
  • Facebook Social Icon

     

        Trening Funkcji Poznawczych 

Trening poznawczy to atrakcyjne treningi dla dzieci, młodzieży i dorosłych usprawniające pamięć, koncentrację uwagi, spostrzegawczość,  logiczne myślenie, uczenie się, mowa, planowanie, rozwiązywanie różnych zadań, samokontrolę i inne funkcje poznawcze.

Trening funkcji poznawczych polega na stosowaniu specjalnych komputerowych programów treningowych, zaprojektowanych pod kątem ćwiczenia podstawowych sprawności funkcji poznawczych: pamięci, koncentracji, uwagi, koordynacji psychoruchowej. Trening umożliwia dostosowanie trudności zadania do możliwości ucznia korzystającego z metody.

Treningi metodą są wskazane dla dzieci, młodzieży i dorosłych, u których występują zaburzenia funkcji poznawczych:

 

⦁ osoby z ADHD, ADD

⦁ z trudnościami w nauce,

⦁ zaburzeniami pamięci słownej i bezsłownej,

⦁ zaburzeniami uwagi i koncentracji,

⦁ zaburzeniami logicznego myślenia,

⦁ zaburzeniami percepcji i kojarzenia,

⦁ zaburzeniami pamięci i rozpoznawania twarzy,

⦁ zaburzeniami czasu reakcji,

⦁ zaburzeniami koordynacji wzrokowo-ruchowej,

⦁ zaburzeniami funkcji planowania,

⦁ innymi zaburzeniami neurologicznymi.

W naszej Pracowni posiadamy medyczne programy komputerowe tj. RehaCom, CogniPlus i inne. 

Przed przystąpieniem do treningu istnieje możliwość wykonania diagnozy neuropsychologicznej przeprowadzonej przez psychologa - diagnostę. 

Trening prowadzi :

Marcin Bałuka - certyfikowany trener funkcji poznawczych.

bottom of page