top of page
 • Facebook Social Icon

                                               DZIECI

dzieci

 

Diagnoza i terapia dzieci :

- zaburzenia lękowe (stres , fobie np. szkolna, społeczna, zaburzenia obsesyjno -                     kompulsywne),

- zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD),

- zaburzenia zachowania (impulsywność, agresja, bunt),

- zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia),

- zaburzenia emocjonalne ( nieśmiałość, wycofanie , chwiejność emocjonalna), 

- trauma,

- zaburzenia nastroju - depresja , zaburzenia afektywne dwubiegunowe, 

- myśli samobójcze, 

- całościowe zaburzenia rozwojowe (autyzm, zespół Aspergera),

- uzależnienia 

- inne. 

 

 

Trening umiejętności społecznych dzieci, Wyszków

 

 

Trening umiejętności społecznych jest formą zajęć przeznaczoną dla dzieci i młodzieży

z szeroko rozumianymi trudnościami w relacjach społecznych. Istotą treningu jest korygowanie zachowań i nabywanie nowych umiejętności. Odbywa się to dzięki odpowiednio zorganizowanemu środowisku, które spełnia zarówno rolę psychoedukacyjną, jak i terapeutyczną. Głównym celem zajęć jest zmiana w obszarze doświadczeń w relacji dziecko-dorośli, dziecko-rówieśnicy, dziecko-zadania i relacji ja-ja, czyli sądy dziecka na własny temat.


Spotkania odbywają się w formie zajęć grupowych o ściśle określonej strukturze.

Korygowanie zachowań i nabywanie nowych umiejętności odbywa się poprzez:

 • zbudowanie przez terapeutów relacji z dzieckiem opartej na zaufaniu, akceptacji i dialogu,

 • precyzyjne instrukcje i modelowanie zachowań,

 • tworzenie sytuacji uczących, które pełnią funkcję korygującą zachowania,

 • stosowaniu wzmocnień w atmosferze akceptacji i życzliwości,

 • doświadczanie zdarzeń, które pomogą zmienić zdeformowany obraz świata i ludzi,

 • uzyskanie informacji zwrotnej – w formie komunikatu od terapeuty, ale także od innych uczestników.

 

Celem zajęć jest:

 • uczenie/rozwijanie umiejętności społecznych,

 • trening umiejętności komunikacyjnych,

 • trening modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie,

 • nabywanie umiejętności współpracy w grupie,

 • metody radzenia sobie z emocjami i wyrażana własnych potrzeb,

 • praca nad przestrzeganiem zasad,

 • uczenie się rozpoznawania emocji i potrzeb,

 • odreagowanie napięć emocjonalnych,

 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów,

 • podniesienie poczucia własnej wartości,

 • rozwijanie asertywności.

 

W trakcie zajęć stosowane są aktywności takie jak rysunek, ruch i gry społeczne, drama i psychodrama, burza mózgów, odgrywanie scenek. Techniki te pozwolą na poznanie siebie, rozbudzają własny potencjał twórczy, rozwijają wyobraźnię, sprawność intelektualną i ruchową. Przedstawiane metody wzmacniają także wiarę w własne siły.


Organizacja grupy:

Skład grupy treningowej wynosi od 4 do 6 osób. Szczegółowy pogram zajęć dostosowany jest do indywidualnych potrzeb uczestników zajęć.
Czas trwania: Zajęcia odbywają się raz w tygodniu przez 1,5 godziny i trwają przez cały rok szkolny.


Przed rozpoczęciem zajęć grupowych wymagane jest indywidualne spotkanie z dzieckiem i rodzicem. 

                                                                            Marcin Bałuka, Wyszków

bottom of page