top of page
  • Facebook Social Icon

Psychoterapia Dorosłych 

chmury

Konsultacje psychologiczne /psychoterapeutyczne dla osób dorosłych :
- zaburzenia emocji,
- zaburzenia zachowania,
- zaburzenia nerwicowe,
- problemy w relacjach społecznych, podejrzliwość, zazdrość, poczucie izolacji,
- brak pewności siebie, niska samoocena, brak wiary we własne możliwości,
- problemy z radzeniem sobie w sytuacjach trudnych (śmierć, rozwód, choroba, kryzys,      stres),
- problemy z podejmowaniem decyzji, braniem odpowiedzialności za swoje działania,
- zaburzenia lękowe, fobie, tiki,
- zaburzenia obsesyjno-kompulsywnymi,
- depresja, zaburzenie afektywne dwubiegunowe,
- problemy z koncentracją uwagi, pamięcią,

- trauma (śmierć bliskiej osoby, wypadki komunikacyjne inne).
   
  Zapraszamy do kontaktu.

                                                              Marcin Bałuka Wyszków

bottom of page